ABC małego konsumenta

ABC MAŁEGO KONSUMENTA

Konsumentem jest każdy z nas – nawet już najmłodsze dzieci. W towarzystwie rodziców zdobywają pierwsze doświadczenia przy zakupie produktów i usług oraz mają duży wpływ na podejmowane przez nich decyzje. Warto więc rozbudzać w nich zainteresowanie tą tematyką, tworzyć pierwsze skojarzenia związane z byciem świadomym konsumentem oraz kształtować odpowiednie postawy już na etapie edukacji przedszkolnej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta właśnie z myślą o najmłodszych konsumentach.

Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy!

mali konsumenci sklep wózek sklepowy

O projekcie

Projekt edukacyjny ABC Małego Konsumenta skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego, rodziców i edukatorów.

Przygotowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne: scenariusze zajęć przedszkolnych oraz gry online. Są one zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto łączą w sobie elementy tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania rekomendowanych dla dzieci w wieku 4-5 lat.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że są konsumentami oraz zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami konsumenckimi. Chcielibyśmy, aby ta nauka odbywała się poprzez zabawę oraz angażowała dziecięcą wyobraźnię i emocje.

Projekt ma również na celu

• rozwijanie w dzieciach podstawowych kompetencji konsumenckich,
• wprowadzanie tematyki konsumenckiej do zajęć dydaktycznych na etapie edukacji przedszkolnej,
• zaangażowanie w proces edukacyjny pośredników komunikacji – nauczycieli, edukatorów oraz rodziców,
• zapewnienie nauczycielom przedszkolnym nowoczesnych materiałów edukacyjnych, stanowiących pomoc w prowadzeniu zajęć.

Tematyka

• kim jest konsument,
• gdzie robimy zakupy,
• co to jest paragon i do czego służy,
• czym jest reklamacja i kiedy możemy z niej skorzystać,
• jak robić przemyślane zakupy.

Elementy projektu

ABC małego konsumenta - ilustracja
 • Scenariusze zajęć
  „Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”

  • mogą być wykorzystane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz rodziców i edukatorów,
  • zawierają elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych oraz nowoczesne narzędzia edukacyjne,
  • służą jako gotowe pomysły i inspiracja do przeprowadzenia zajęć w przedszkolu oraz do zabawy w domu.

 • ABC małego konsumenta - przykładowy zrzut z gry
 • Gry online
  „Sklepowe memo” oraz „Na zakupach”

  • opracowane przy wykorzystaniu nowych technologii,
  • mogą służyć jako uzupełnienie tradycyjnych form nauki i zabawy podczas zajęć przedszkolnych oraz w domu.

Scenariusze zajęć

Zachęcamy nauczycieli, edukatorów oraz rodziców do skorzystania ze scenariuszy zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej „Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”. Są one skierowane do dzieci w wieku 4-5 lat.

Czas przewidziany na realizację każdych zajęć to 30 minut. Można je przeprowadzić w całości lub wybierając jedną z zaproponowanych części.

Scenariusze zawierają dokładny opis przebiegu zajęć, karty pracy, instrukcje użytych gier oraz materiały pomocnicze.

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć

Gry

Zapraszamy do zabawy! Możecie poćwiczyć pamięć i sprawdzić, co ciekawego spotka Was na zakupach.

Sklepowe memo

Gra - sklepowe memo

Uruchom grę

Opis gry

Gra składa się z 5 poziomów. Polega na odnalezieniu ukrytych par obrazków związanych z zakupami. Dziecko odkrywa po 2 karty. Jeśli są jednakowe, znikają one z puli gry. Gdy obrazki są różne, zakrywają się z powrotem. Po odszukaniu wszystkich par dziecko przechodzi do trudniejszego poziomu. Gra kończy się w momencie znalezienia wszystkich 23 par znajdujących się na 5 poziomach gry. Przy okazji odkrywania kart dzieci uczą się ważnych pojęć związanych z byciem konsumentem.

Na zakupach

Gra - na zakupach

Uruchom grę

Opis gry

Gra rozpoczyna się od listy zakupów, z którą dziecko udaje się do sklepu. Jego zadaniem jest odnalezienie na półkach sklepowych wszystkich rzeczy z listy. Po kliknięciu dana rzecz trafia do koszyka. Po kupieniu wszystkich rzeczy z listy, dziecko otrzymuje paragon z kasy.

Materiały do pobrania

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Departament Komunikacji
22 55 60 246 | dk@uokik.gov.pl
www uokik.gov.pl